ÜRÜN BİLGİSİ

MADDE 1- TARAFLAR

 1. - SATICI

Adı-soyadı :        ARA DEPO A.Ş.

Adresi :        ADALET MAH. ANADOLU CAD. NO41/1 KAT16 MY PLAZA BAYRAKLI/İZMİR

Şirket Ünvanı :        ARA DEPO A.Ş.

 1. - ALICI

Adı-soyadı :        …..

Adresi :        …….

Telefon :        ……

Bundan böyle Alıcı ve Satıcı birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

Taraflar www.aradepo.com.tr sitesinde belirtilen kurallar dahilinde platform üzerinden birbirleri ile iletişim kurabileceklerdir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) konusu, aşağıdaki nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:

İşbu Sözleşme konusu ürüne; ürünün satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ürün Numarası        

Ürün Markası/modeli

Ürün Miktarı (adet)        

Satış Fiyatı (KDV dahil)        

Ödeme Şekli        

Teslimat Adresi

………………………………………………………….

Fatura Adresi

………………………………………………………

Teslim edilecek kişi        …………………………

Kargo Ücretini Karşılayacak Taraf        Satıcı

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

 1. Alıcı ve Satıcı, Sözleşme konusu ürününe/hizmetine ilişkin listeleme sayfasında yer verilen açıklamalardan, ürünün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden Satıcı'nın sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde Satıcılar tarafından listeleme sayfasında yer verilen ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve işbu Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen ürün/hizmete ilişkin bilgileri okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
 3. Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde ürün/hizmete ilişkin ön bilgilendirme formunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 5. İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
 6. Alıcı ve Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aradepo'nun mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve Satıcı ve Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar, işbu Sözleşmeye konu

üründen/hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Satıcı'ya ait olduğunu; www.aradepo.com.tr sitesinin Alıcı ve Satıcı arasındaki işbu Sözleşmenin tarafı olmadığını ve işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Satıcı, Aradepo kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan Sıfır Risk Sisteminin işleyişin sağlanması amacıyla satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı'dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Aradepo’yu temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde Aradepo, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Satıcı'nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Satıcı'nın temsilcisi sıfatıyla Aradepo'ya yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.

 1. İşbu Sözleşme, Alıcı ve Satıcı için Aradepo Kullanıcı Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar, Aradepo Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde düzenlenen kurallara uymakla yükümlüdür.
 2. Taraflar, aralarındaki işbu sözleşmeden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı Aradepo'nun, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları Aradepo kullanıcı sözleşmesi ve sitedeki diğer kurallar kapsamında  Aradepo'nun söz konusu zararları kendilerine rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.
 3. Kargo veya kurye ücretini karşılayacak tarafın Alıcı olarak belirtildiği ürünlerde kargo bedeli, Alıcı tarafından karşılanacak ve   Aradepo tarafından ürün bedeliyle birlikte tahsil edilecektir.

MADDE - 5 CAYMA HAKKI:

 1. Alıcı, işbu Sözleşme konusunun ürün olması halinde; ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, işbu Sözleşme konusunun ürün dışında bir hizmetin sunulmasına ilişkin olması halinde, işbu Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde Satıcı/Sağlayıcı'ya bildirimde bulunması şarttır.
 2. Taraflar, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1 uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:
 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
 2. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
 1. Alıcı'nın cayma hakkını kullanması hâlinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. Alıcı ise cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itiaren on dört (14) gün içerisinde malı satıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.
 2. Alıcı, cayma hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda iade işlemini gerçekleştirirken Satıcı tarafından kendisine bildirilen taşıyıcıyı tercih edecektir. Alıcı'ya iade için herhangi bir taşıyıcı bilgisinin sunulmadığı veya adresinde söz konusu taşıyıcının şubesinin bulunmadığı haller dahil olmak üzere Satıcı, Alıcı'dan hangi ad altında olursa olsun iade masrafı talep edemez. Satıcı ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünü Alıcı'dan almakla yükümlüdür.

MADDE - 6 YETKİLİ MAHKEME:

İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim  yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İzmir Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme …………..tarihinde kurulmuştur.

SATICI

…………….

ALICI

…………….